С невежите никога не спори – притча за невежеството!

В Индия имало един много известен художник. Всички харесвали и приемали произведенията му за перфектни. Наричали го Ранга Гуру. Неговият възпитаник Раджичи, който приключил вече обучението си му занесъл последната си картина и поискал неговото мнение и оценка.

Ранга Гуру му казал: “Ти вече си художник, Раджичи, и твоята картина ще я оцени народът.“ И поискал от Раджичи да сложи картината на най-оживеното място в града. До нея да остави червен молив и бележка, с която да помоли хората за зачеркнат местата които не харесват.

Раджичи послушал учителя си. Какво било учудването му, като отишъл след няколко дена да види резултата. Цялата картина била покрита с червени кръстове. На Раджичи му станало мъчно. Картината, в която вложил душа и нарисувал с толкова труд, била сякаш червена стена. Взел я и отишъл при Ранга, за да се оплаче и сподели колко е тъжен и обиден. Ранга Гуру му казал да не тъжи, а да продължи да рисува.

Image result for с невежите никога не спори

Раджичи нарисувал отново картината. Ранга го посъветвал пак да я сложи на същото място, но този път да остави четки и бои, а в бележката да поиска от хората да поправят местата, които не харесват. След няколко дни Раджичи отишъл да види какво е станало. Бил много щастлив, защото картината не била докосната, четките и боите не били използвани. Тичешком отишъл при учителя си и споделил радостта си.

Ранга Гуру му казал: “Скъпи Раджичи, при първата ситуация ти видя, че като дадеш възможност на хората да критикуват, те бяха безжалостни. Хора, които през живота си не са рисували, дойдоха и надраскаха картината ти. Докато във втората ситуация ти поиска от тях да поправят грешките ти, поиска да са градивни. Да си градивен изисква знания и умения. Поради незнание, никой не посмя да поправи картината. Скъпи Раджичи, в работата си не е достатъчно да си майстор, нужни са знания. Тези, които нямат понятие за твоята работа, не можеш да очакваш да оценят труда ти. За тях твоят труд няма никаква стойност. С невежите никога не спори и не споделяй произведенията си!“

Споделете тази прекрасна статия с вашите приятели!

Споделете с вашите приятели!