За пример! Детските градини и яслите в Лом стават безплатни от януари

Един красив коледен подарък зарадва жителите на Лом по празниците!

В последното си заседание за 2019 г., по предложение на кмета д-р Георги Гаврилов, Общинският съвет на Лом реши – родителите вече да не плащат месечната такса от 33 лв. ( за всички детски градини и ясли на територията на града )

От 2020 г. тези средства ще бъдат поети от общинския бюджет.

С отпадането на таксата за детски градини ще се гарантира безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца, на които поне единият от родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Лом.

Ще бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в детските градини и детските ясли и ше се осигури възможност повече деца да могат да посещават детските заведения. Премахването на таксите ще облекчи семейния бюджет.

Ние от Zodiakalen.com се възхищаваме за смелостта и решителноста на управата на този прекрасен български град и се надяваме още много други да вземат техния пример!

Споделете тази прекрасна новина за да стигне до повече хора!

Споделете с вашите приятели!